Image

Kuličky v těle

Jaká je funkce malpigiev glomerulus v lidském těle?

1) filtrace krve

2) filtrace moči

3) absorpce soli

4) absorpce vody

Hlavní strukturální a funkční jednotkou ledvin je nefron, ve kterém dochází k tvorbě moči. Nefron se skládá z několika částí spojených do série. Nefron začíná ledvinovým (malpigiev) tele, které obsahuje glomerulární krevní kapiláry. Venku glomeruli jsou pokryty dvojvrstvou kapslí Shumlyansky - Bowman. Zde je filtrace krevní plazmy.

SHEIA.RU

Karotické kuličky

Karotický glomerulus: umístění a funkce

Většina lidí si neuvědomuje, že v tělech jsou malá, ale velmi důležitá těla - ospalý nebo karotický glomerul. A v tom není nic divného. Tyto nenápadné organické struktury mají velikost proso, jsou umístěny v karotickém bifurkačním pásmu a plní důležitou funkci v těle, pomáhají tělu přečíst informace o chemickém složení krve.

Historie karotických glomerulů

Belgický vědec Geimans poprvé promluvil vážně o karotických karotidách ve 30. letech minulého století, kteří nejenže popsali přesnou polohu a strukturu Taurus, ale také provedli sérii testů dokazujících zvýšenou citlivost anatomických struktur ke změnám v množství kyslíku v krvi.

Domácí anatomik Anichkov, žák světoznámého vědce I. P. Pavlova, dal na studii karotických glomerulů asi čtyřicet let svého života. Co je to tak zajímavé vědec tyto malé orgány a co je jejich hlavní tajemství? Faktem je, že v průběhu laboratorních experimentů, které byly prováděny na základě farmakologických laboratoří, byl Anichkov schopen určit jedinečnou vlastnost karotických tkání karotidy. Zatímco pod vlivem hypoxie (nedostatek kyslíku) jiné orgánové struktury lidského těla začnou umírat, karotická těla naopak oživují a fungují ještě intenzivněji.

Detailní studium funkce karotických karotických buněk provedl ruský vědec Kutuzov. Ve svých vědeckých pracích zdůrazňuje význam funkce karotických glomerulů pro organismus, který doslova čte informace o nedostatku nebo nadbytku určitých látek v lidské krvi.

Karotidy nebo ospalé glomeruly: co to je

Gertulární formace karotidy jsou důležitou funkční a strukturní složkou karotických těl, které jsou párovým orgánem a jsou umístěny na bifurkaci karotidové tepny na bočních površích krku. Karotická těla jsou sbírka krevních kapilár obklopených obrovským množstvím lobules, který být volán carotid poháry.

To znamená, že takzvané ospalé glomeruly umístěné v ústí karotidy vykonávají funkci specifických analyzátorů v lidském těle, které podobně jako indikátor reaguje na kvalitativní složení krve, zejména obsahu kyslíku nebo toxických látek v něm.

Každý glomerulus se skládá z buněk dvou různých histologických typů:

 • Glomerulární buňky typu 1;
 • Typ 2 - podpůrné buňky.

Podle četných studií je hlavní funkce prováděna glomerulárními buňkami, které jsou přirozeně senzorickými receptory. Intenzivně se metabolizují při konzumaci velkého množství kyslíku získaného z krve, což indikuje aktivní práci glomerulárních buněk.

Glomerulární buňky

Glomerulární buňky se podobají vajíčku v jejich formě. Jedná se o oválné buněčné struktury obklopené skořápkou, uvnitř které je cytoplazma, bohatá na různé granulované inkluze s hustým jádrem. Histologické vyšetření jasně ukazuje, že buňky typu 1 mají obrovské jádro a několik cytoplazmatických procesů, které se propletou a tvoří hustou síť. Glomerulární buňky, podobně jako senzorické receptory, transformují informace o chemickém a plynném složení krve, které proudí skrze karotidové formace karotidy, do řady nervových impulsů, které jsou přenášeny neurony do mozkové kůry, kde jsou analyzovány.

Podpůrné buňky

Podpůrné buňky druhého typu plní funkci specifického základu, který slouží jako jakýsi základ pro glomerulární prvky. Gertulární formace karotidy jsou intenzivně zásobovány krví hustou sítí kapilár malého a velkého průměru. Arterioly pomocí arteriovenózních anastomóz jsou napojeny na venózní systém. Inervace cév karotických glomerulů nastává v důsledku parasympatického a sympatického nervového ganglia.

Jak věci fungují

Informace o složení krve čtou glomerulární buňky, když vstoupí do arteriol ve spících glomerulech. Jak je dobře známo, smyslové nervové zakončení gosofaryngeálního nervu nebo Goeringova nervu jsou vhodné pro smyslové buněčné formace. Terminální části těchto zakončení tvoří synapsy s glomerulárními buňkami, přes které se informace přenášejí z karotických těl do centrálního nervového systému, kde se transformují.

Většina karotických karotických glomerulů je inervována glazofaryngeálním nervem, ale jsou zde také ty, na které se vejdou aferentní vlákna sympatického plexu z karotidy.

Hlavní funkce karotických glomerulů

Karotidní formace karotidy, navzdory jejich skromné ​​velikosti a vnější neobyčejnosti, jsou nepostradatelnou součástí lidského těla. Tyto malé útvary, umístěné v místě dělení karotidové tepny, umožňují orgánům a systémům rychle a adekvátně reagovat na změny v krevním složení, rychle rekonstruovat, je-li to nutné, na přežití v podmínkách nedostatku kyslíku nebo vystavení toxickým chemikáliím.

Mezi hlavní funkce karotických glomerulů patří:

 • senzorická chemorecepce nebo schopnost vnímat informace o chemickém složení krve, které neustále proudí mikrovaskulaturou karotických těl;
 • modulace nebo úprava citlivosti chemoreceptorů, která se provádí spouštěním komplexního mechanismu biochemických reakcí;
 • modulace a řízení excitability terminálních částí nervových vláken, které se přibližují glomerulárním buňkám za účelem přenosu informací o složení krve do centrálního nervového systému.

Karotidy (ospalé) glomeruly, jako hlavní funkční jednotka karotických těl, jsou dokonalým a vysoce organizovaným systémem buněk, který prostřednictvím přenosu informací do centrálního nervového systému kontroluje plyn a chemické složení krve.

Kuličky v těle

Ledviny se nacházejí v retroperitoneálním prostoru těsně nad pupkem. Jejich délka a hmotnost u plnoletých novorozenců je přibližně 6 cm a 24 g, u dospělých nejméně 12 cm a 150 g. V ledvinách je vnější vrstva (kortikální substance), která obsahuje glomeruly, proximální a distální spletité tubuly a sbírající tubuly. a vnitřní vrstva (medulla) obsahující přímé úseky tubulů, smyčky Henle, přímé arterioly a koncové části sběrných tubulů jsou Belliniho tubuly.

Každá ledvina je obvykle dodávána přes hlavní renální tepny vyčnívající z aorty. Může být několik renálních tepen. V dřeňové ledvině je hlavní tepna rozdělena na segmentové větve a druhá na interlobarové tepny, které procházejí medullou k jejímu okraji s kortikálním. Zde se interlobarové tepny rozevírají a vytvářejí obloukové tepny probíhající paralelně s povrchem ledvin. Interlobularní tepny se od nich odchylují a mění se v glomerulární arterioly. Speciální svalové buňky ve stěně přivádějících arteriol a hustých bodových buněk v distálních tubulech v blízkosti glomerulu tvoří juxtaglomerulární aparát schopný produkovat renin. Ložisková arteriola je rozdělena na kapiláry, tvořící glomerulární síť a shromažďující se v odchozí arteriole. Evakuující arterioly glomerulu postupně zahušťují a krmí (přímé arterioly) tubuly a dřeň.

Každá ledvina obsahuje přibližně 1 milion nefronů (glomeruly s tubuly). U lidí, v době narození, jsou nefrony již plně vytvořeny, ale jejich funkční zrání a prodloužení tubulů pokračuje dalších 10 let. Protože po narození se nevytvářejí nové nefrony, jejich ztráta může vést k selhání ledvin.

Specializované kapilární sítě glomerulů zajišťují filtrační funkci ledvin. Glomerulární kapiláry jsou lemovány endotelovými buňkami v tenké vrstvě cytoplazmy, která obsahuje mnoho dutin (fenestra). Suterénní membrána glomerulů tvoří spojitou bariéru mezi endoteliálními a mesangiálními buňkami na jedné straně a epiteliálními buňkami na straně druhé. Membrána se skládá ze tří vrstev:
1) centrální elektronová hustá deska;
2) vnitřní elektronově transparentní destičku ležící mezi hustou deskou a endotelovými buňkami;
3) vnější elektronově transparentní destičku, která odděluje hustou desku od epitelových buněk.

Viscerální epiteliální buňky pokrývající kapiláry tvoří cytoplazmatické výrůstky (nohy podocytů), které jsou připojeny k vnější elektronově transparentní desce. Mezi nohama podocytů jsou filtrační prostory nebo praskliny. Mezangium (mezangiální buňky a matrice) leží mezi glomerulárními kapilárami na endotelové straně bazální membrány a tvoří střední část kapilární stěny. Hraje roli kapilární podpůrné struktury a je pravděpodobné, že se bude podílet na regulaci glomerulárního průtoku krve, filtračních procesů a odstraňování makromolekul (například imunitních komplexů) z glomerulů intracelulární fagocytózou nebo transportem extracelulárními kanály do juxtaglomerulární oblasti. Bowmanova kapsle glomerulu se skládá z následujících struktur:
1) bazální membrána (pokračování bazálních membrán glomerulárních kapilár a proximálních tubulů) a
2) parietální epiteliální buňky (pokračování viscerálních epiteliálních buněk).

Úloha ledvin v podpoře života lidského těla a jejich funkcí

 • Struktura a fyziologie ledvin v lidském těle
  • Nephron: jednotka, skrze kterou orgány fungují správně
 • Funkce ledvin v těle a mechanismus jejich práce
  • Hlavní funkce orgánů

Ledviny mají v lidském těle velký význam. Plní řadu životně důležitých funkcí. Lidé mají obvykle dva orgány. V důsledku toho existují typy ledvin - vpravo a vlevo. Člověk může žít s jedním z nich, avšak životně důležitá aktivita organismu bude pod neustálou hrozbou, protože jeho odolnost vůči infekcím se sníží desetinásobně.

Struktura a fyziologie ledvin v lidském těle

Ledvina je párovaný orgán. To znamená, že člověk má obvykle dva. Každý orgán má tvar fazole a patří do močového systému. Hlavní funkce ledvin však nejsou omezeny na vylučovací funkci.

Orgány jsou umístěny v bederní oblasti vpravo a vlevo mezi hrudní a bederní páteří. Umístění pravé ledviny je mírně nižší než poloha levé. To je způsobeno tím, že nad ním jsou játra, která neumožňují pohyb ledvin nahoru.

Pupeny mají přibližně stejnou velikost: mají délku 11,5 až 12,5 cm, tloušťku 3 až 4 cm, šířku 5 až 6 cm a hmotnost 120 až 200 g. Pravý má zpravidla o něco menší rozměry.

Jaká je fyziologie ledvin? Orgán vnějšek zakrývá kapsli, která ji spolehlivě chrání. Kromě toho se každá ledvina skládá ze systému, jehož funkce jsou omezeny na akumulaci a výstup moči, stejně jako z parenchymu. Parenchyma sestává z kortexu (jeho vnější vrstva) a medulla (jeho vnitřní vrstva). Systém hromadění moči jsou malé ledvinové šálky. Malé šálky se spojí do velkých ledvinových šálků. Ty jsou také spojeny a tvoří společně renální pánev. S ureterem se spojí pánev. U lidí, resp. Existují dva uretery, které vstupují do močového měchýře.

Nephron: jednotka, skrze kterou orgány fungují správně

Kromě toho jsou orgány vybaveny strukturálně funkční jednotkou nazývanou nefron. Nephron je považován za nejdůležitější jednotku ledvin. Každý z těchto orgánů neobsahuje jeden nefron, ale přibližně jeden milion z nich, každý nefron je zodpovědný za fungování ledvin v lidském těle. Za proces močení je zodpovědný nefron. Většina nefronů se nachází v kortikální látce ledvin.

Každá konstrukčně funkční jednotka nefron je celý systém. Tento systém sestává z Shumlyansky-Bowman kapsle, glomerulus a tubules, které projdou navzájem. Každý glomerulus je systém kapilár, které přenášejí krev do ledvin. Smyčky těchto kapilár jsou umístěny v dutině kapsle, která je umístěna mezi dvěma stěnami. Dutina kapsle přechází do dutiny tubulů. Tyto tubuly tvoří smyčku, která proniká z kortexu do dřeň. V posledně uvedené jsou nefronové a vylučovací tubuly. Na druhém tubulu se moč vylučuje do šálků.

Mozková substance tvoří pyramidy, které mají vrcholy. Každý vrchol pyramidy končí papily a vstupují do dutiny malého kalichu. V oblasti papily se kombinují všechny vylučovací tubuly.

Strukturně funkční jednotka ledvinového nefronu zajišťuje správné fungování orgánů. Pokud by byl nefron nepřítomen, orgány by nebyly schopny vykonávat funkce, které jim byly přiřazeny.

Fyziologie ledvin zahrnuje nejen nefron, ale také další systémy, které zajišťují fungování orgánů. Takže renální tepny se vzdalují od aorty. Díky nim se krevní zásobení ledvin. Nervová regulace funkce orgánů se provádí pomocí nervů, které pronikají z celiakálního plexu přímo do ledvin. Citlivost ledvinových kapslí je také možná kvůli nervům.

Funkce ledvin v těle a mechanismus jejich práce

Aby bylo jasné, jak fungují ledviny, musíte nejprve pochopit, které funkce jsou jim přiřazeny. Patří mezi ně následující:

 • vylučování nebo vylučování;
 • osmoregulace;
 • iontová regulace;
 • intra sekreční nebo endokrinní;
 • metabolické;
 • hematopoetický (přímo zapojený do tohoto procesu);
 • funkce koncentrace ledvin.

Během dne pumpují celý objem krve. Počet opakování tohoto procesu je obrovský. Po dobu 1 minuty se čerpá asi 1 litr krve. V tomto případě orgány vybírají z krve čerpané všechny produkty rozpadu, strusky, toxiny, mikroby a další látky škodlivé lidskému tělu. Pak všechny tyto látky vstupují do krevní plazmy. Pak to všechno jde do uretrů a odtud do močového měchýře. Po tom, škodlivé látky opustí lidské tělo, když je močový měchýř prázdný.

Když toxiny vstupují do ureterů, už nemají zarážku. Díky speciálnímu ventilu, který je umístěn v orgánech, je opětovný vstup toxinů do těla zcela vyloučen. To je umožněno tím, že ventil se otevírá pouze v jednom směru.

Tak, čerpání přes 200 litrů krve denně, těla jsou na stráži pro jeho čistotu. Krev je čistá toxiny a bakteriemi. To je nesmírně důležité, protože krev umyje každou buňku lidského těla, takže je nezbytné, aby byla očištěna.

Hlavní funkce orgánů

Hlavní funkcí orgánů je tedy vylučování. Také se nazývá vylučování. Exkreční funkce ledvin je zodpovědná za filtraci a sekreci. Tyto procesy probíhají za účasti glomerulu a tubulu. Filtrační proces se provádí zejména v glomerulu a v tubulech - procesech vylučování a reabsorpce látek, které je třeba odstranit z těla. Exkreční funkce ledvin je velmi důležitá, protože je zodpovědná za tvorbu moči a zajišťuje její normální výkon (výtok) z těla.

Endokrinní funkce spočívá v syntéze některých hormonů. Jedná se především o renin, díky němuž je voda zadržována v lidském těle a objem cirkulující krve je regulován. Důležitý je také hormon erytropoetin, který stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. A konečně, orgány syntetizují prostaglandiny. Jedná se o látky, které regulují krevní tlak.

Metabolickou funkcí je, že v ledvinách jsou syntetizovány základní mikroelementy a látky nezbytné pro práci těla a transformovány do ještě důležitějších. Například vitamín D se změní na D3. Oba vitamíny jsou nesmírně důležité pro člověka, ale vitamín D3 je aktivnější formou vitaminu D. Kromě toho je díky této funkci v těle udržována optimální rovnováha proteinů, sacharidů a lipidů.

Funkce regulace iontů znamená regulaci acidobazické rovnováhy, za kterou jsou tyto orgány zodpovědné. Díky nim jsou kyselé a alkalické složky krevní plazmy udržovány ve stabilním a optimálním poměru. Oba orgány v případě potřeby vylučují nadbytek hydrogenuhličitanu nebo vodíku, díky čemuž je tato rovnováha zachována.

Funkce Osmoreguliruyuschaya je udržovat koncentraci osmoticky aktivních látek v krvi při různých režimech vody, které mohou být vystaveny tělu.

Hematopoetická funkce znamená účast obou orgánů v procesu tvorby krve a čištění krve z toxinů, mikrobů, škodlivých bakterií a strusek.

Koncentrační funkce ledvin znamená, že se koncentrují a ředí močí vylučováním vody a rozpuštěných látek (především močoviny). Orgány by to měly dělat téměř nezávisle na sobě. Když je moč zředěn, uvolňuje se více vody, ne rozpuštěných látek. Naopak koncentrací se uvolňuje větší objem rozpuštěných látek a nikoliv vody. Koncentrační funkce ledvin je nesmírně důležitá pro život celého lidského těla.

Je tedy jasné, že hodnota ledvin a jejich úloha pro organismus jsou tak velké, že je nelze přeceňovat.

Proto je při sebemenším narušení práce těchto orgánů tak důležité dbát na to a poraďte se s lékařem. Protože mnoho procesů v těle závisí na práci těchto orgánů, obnovení funkce ledvin se stává mimořádně důležitou událostí.

Léčíme játra

Léčba, symptomy, léky

Kuličky v těle

Normální filtrace krve zajišťuje správnou strukturu nefronu. Provádí reuptake chemických látek z plazmy a produkci řady biologicky aktivních sloučenin. Ledviny obsahují od 800 tisíc do 1,3 milionu nefronů. Stárnutí, špatný životní styl a nárůst počtu onemocnění vedou k tomu, že s věkem se postupně snižuje počet glomerulů. Pochopení principů nefronové práce je pochopení její struktury.

Nephron Popis

Hlavní strukturální a funkční jednotkou ledvin je nefron. Anatomie a fyziologie struktury je zodpovědná za tvorbu moči, zpětný transport látek a vývoj spektra biologických látek. Nefronová struktura je epiteliální trubice. Dále se vytvoří sítě kapilár různých průměrů, které proudí do sběrné nádoby. Dutiny mezi strukturami jsou naplněny pojivovou tkání ve formě intersticiálních buněk a matrice.

Vývoj nefronu je uložen v embryonálním období. Různé typy nefronů jsou zodpovědné za různé funkce. Celková délka tubulů obou ledvin je až 100 km. Za normálních podmínek se nejedná o všechny glomeruly, jen 35% práce. Nefron se skládá z tele, stejně jako kanálového systému. Má následující strukturu:

 • kapilární glomerulus;
 • glomerulové kapsle;
 • blízko kanálu;
 • sestupné a vzestupné fragmenty;
 • dlouhé, rovné a spletité tubuly;
 • spojovací dráha;
 • kolektivní kanály.

Zpět na obsah

Funkce nefronu u lidí

Za den tvoří 2 miliony glomerulů až 170 litrů primární moči.

Pojetí nefronu představil italský lékař a biolog Marcello Malpigi. Vzhledem k tomu, že nefron je považován za kompletní strukturní jednotku ledvin, je zodpovědný za následující funkce v těle:

 • čištění krve;
 • primární tvorba moči;
 • zpětný kapilární transport vody, glukózy, aminokyselin, bioaktivních látek, iontů;
 • sekundární tvorba moči;
 • zajištění rovnováhy soli, vody a kyseliny;
 • regulace krevního tlaku;
 • vylučování hormonů.

Zpět na obsah

Ledvinový míč

Struktura renálních glomerulů a Bowmanových kapslí.

Nefron začíná kapilárním glomerulem. Toto je tělo. Morfhofunkční jednotka je síť kapilárních smyček, která tvoří až 20, které jsou obklopeny nefronovou kapslí. Tělo dostává přívod krve z přivedených arteriol. Cévní stěna je vrstva endotelových buněk, mezi nimiž jsou mikroskopické mezery o průměru do 100 nm.

V kapslích vylučujte vnitřní a vnější epiteliální kuličky. Mezi oběma vrstvami zůstává štěrbinovitá štěrbina - močový prostor, kde je obsažena primární moč. Obaluje každou nádobu a tvoří tuhou kouli, čímž se odděluje krev umístěná v kapilárách od prostorů kapsle. Suterénní membrána slouží jako nosná základna.

Nefron je uspořádán podle typu filtru, přičemž tlak, ve kterém není konstantní, se mění v závislosti na rozdílu šířky lumenu přivádějících a odcházejících nádob. Krevní filtrace v ledvinách se vyskytuje v glomerulu. Krevní buňky, proteiny, obvykle nemohou procházet póry kapilár, protože jejich průměr je mnohem větší a jsou zadrženy bazální membránou.

Zpět na obsah

Kapsle Podocytů

Nefron obsahuje podocyty, které tvoří vnitřní vrstvu v nefronové kapsli. Jedná se o stelátové epiteliální buňky velké velikosti, které obklopují glomerulus. Mají oválné jádro, které zahrnuje rozptýlený chromatin a plazmasom, transparentní cytoplazmu, prodloužené mitochondrie, vyvinuté Golgiho aparáty, zkrácené cisterny, málo lysozomů, mikrovlákna a několik ribozomů.

Tři druhy větví podocytů tvoří vši (cytotrabeculae). Výrůstky úzce rostou do sebe a leží na vnější vrstvě bazální membrány. Struktury cytotrabeculae v nefronech tvoří mřížovou membránu. Tato část filtru má záporný náboj. Proteiny jsou také potřebné pro jejich normální provoz. V komplexu se krev filtruje do lumenu nefronové kapsle.

Zpět na obsah

Suterénní membrána

Struktura bazální membrány nefronu ledviny má 3 kuličky o tloušťce asi 400 nm, sestává z proteinu podobného kolagenu, glyko a lipoproteinů. Mezi nimi jsou vrstvy husté pojivové tkáně - mesangium a koule mesangiocytů. Existují také štěrbiny až do velikosti 2 nm - póry membrány, jsou důležité v procesech čištění plazmy. Na obou stranách je rozdělení struktur pojivové tkáně pokryto glykokalyxovými systémy podocytů a endotelových buněk. Plazmová filtrace zahrnuje část látky. Suterénní membrána glomerulů ledvin funguje jako bariéra, přes kterou by velké molekuly neměly pronikat. Negativní náboj membrány také zabraňuje průchodu albuminu.

Zpět na obsah

Mezangiální matice

Kromě toho se nefron skládá z mesangia. Je reprezentován systémy prvků pojivové tkáně, které jsou umístěny mezi kapilárami malpighského glomerulu. Je to také sekce mezi plavidly, kde chybí podocyty. Jeho hlavní složení zahrnuje volné pojivové tkáně obsahující mesangiocyty a juxtavaskulární prvky, které jsou umístěny mezi dvěma arteriolami. Hlavní činností mesangia je podpora, kontraktilita, stejně jako zajištění regenerace složek bazální membrány a podocytů a absorpce starých složek.

Zpět na obsah

Proximální tubule

Proximální kapilární renální tubuly nefronů ledvin jsou rozděleny na zakřivené a rovné. Lumen je malý, je tvořen válcovým nebo kubickým typem epitelu. V horní části štětce se nachází lem, který je reprezentován dlouhými vlákny. Tvoří absorpční vrstvu. Rozsáhlý povrch proximálních tubulu, velký počet mitochondrií a blízkost peritubulárních cév jsou určeny pro selektivní zachycení látek.

Filtrovaná kapalina proudí z kapsle do jiných oddělení. Membrány těsně rozmístěných buněčných prvků jsou odděleny mezerami, kterými cirkuluje kapalina. V kapilárách spletitých glomerulů se provádí proces reabsorpce 80% složek plazmy, mezi které patří: glukóza, vitamíny a hormony, aminokyseliny a navíc močovina. Funkce nefronových tubulů zahrnují produkci kalcitriolu a erytropoetinu. Kreatinin se vyrábí v segmentu. Cizí látky, které vstupují do filtrátu z mezibuněčné tekutiny, se vylučují močí.

Zpět na obsah

Smyčka Henle

Konstrukčně funkční jednotka ledviny se skládá z tenkých částí, nazývaných také Henleho smyčka. Skládá se ze dvou segmentů: sestupný a vzestupný tuk. Stěna sestupné oblasti s průměrem 15 μm je tvořena dlaždicovým epitelem s více pinocytotickými vesikuly a vzestupná sekce je tvořena krychlovou. Funkční význam neofronových tubulů Henleho smyčky zahrnuje retrográdní pohyb vody v sestupné části kolena a její pasivní návrat v tenkém vzestupném segmentu, reverzní zachycení iontů Na, Cl a K v tlustém segmentu vzestupného záhybu. V kapilárách glomerulu tohoto segmentu se zvyšuje molarita moči.

Zpět na obsah

Distální kanál

Distální části nefronu jsou umístěny v blízkosti malpighian tele, jak kapilární glomerulus dělá ohyb. Dosahují průměru až 30 mikronů. Mají podobnou strukturu distálního spletitého tubulu. Prismatický epitel, umístěný na suterénní membráně. Zde se nacházejí mitochondrie, které poskytují struktuře potřebnou energii.

Buněčné elementy distálního spletitého tubulu tvoří invaginace bazální membrány. V místě kontaktu mezi kapilárním traktem a vaskulárním pólem malipighiánského těla se mění renální tubul, buňky se stávají sloupcovými, jádra se přibližují jeden k druhému. V renálních tubulech se vyměňují ionty draslíku a sodíku, což ovlivňuje koncentraci vody a solí.

Zánět, dezorganizace nebo degenerativní změny v epitelu jsou spojeny se snížením schopnosti prostředku adekvátně koncentrovat nebo naopak zředit moč. Porucha funkce ledvinového tubulárního systému vyvolává změny v rovnováze vnitřního média lidského těla a projevuje se změnami v moči. Tento stav se nazývá tubulární insuficience.

Pro podporu acidobazické rovnováhy krve v distálních tubulech se vylučují vodíkové a amonné ionty.

Zpět na obsah

Sběrné trubice

Sběrná trubka, také známá jako kanály Belliniya, nepatří k nefronu, i když z ní vychází. Epitel obsahuje lehké a tmavé buňky. Lehké epiteliální buňky jsou zodpovědné za reabsorpci vody a podílejí se na tvorbě prostaglandinů. Na apikálním konci obsahuje světelná buňka jediné cilium a ve složených tmavých jsou vytvořeny kyseliny chlorovodíkové, které mění pH moči. Kolektivní zkumavky jsou umístěny v parenchymu ledvin. Tyto prvky se účastní pasivní reabsorpce vody. Funkce ledvinových kanálků je regulace množství tekutiny a sodíku v těle, které ovlivňují hodnotu krevního tlaku.

Zpět na obsah

Klasifikace

Na základě vrstvy, ve které jsou umístěny nefronové kapsle, jsou rozlišeny následující typy:

 • Kortikální - nefronové kapsle jsou umístěny v kortikální kouli, obsahují glomeruly malého nebo středního ráže s odpovídající délkou ohybů. Jejich aferentní arteriole je krátká a široká a únosce je užší.
 • Yuxtamedulární nefrony se nacházejí v mozkové tkáni ledvin. Jejich struktura je prezentována ve formě velkých ledvinových těles, které mají relativně delší tubuly. Průměry aferentních a eferentních arteriol jsou stejné. Hlavní úlohou je koncentrace moči.
 • Subcapsular. Struktury umístěné přímo pod kapslí.

Obecně platí, že za 1 minutu obě ledviny vyčistí až 1,2 tisíce ml krve a za 5 minut se filtruje celý objem lidského těla. Předpokládá se, že nefrony, jako funkční jednotky, nejsou schopné se zotavit. Ledviny jsou citlivým a zranitelným orgánem, proto faktory, které negativně ovlivňují jejich práci, vedou ke snížení počtu aktivních nefronů a vyvolávají rozvoj selhání ledvin. Díky znalostem je lékař schopen porozumět a identifikovat příčiny změn v moči a napravit je.

Glomeruli

Renální glomerulus sestává ze souboru kapilárních smyček, tvořit filtr přes kterého tekutina prochází z krve do Bowmanova prostoru - počáteční část renálního tubulu. Renální glomerulus se skládá z přibližně 50 kapilár sestavených ve svazku, do kterých se jediná vhodná arteriola dostává do glomerulusových větví a která se pak spojuje do odcházející arteriole.

Prostřednictvím 1,5 milionu glomerulů, které jsou obsaženy v ledvinách dospělého, se denně filtruje 120-180 litrů tekutiny. GFR závisí na glomerulárním průtoku krve, filtračním tlaku a povrchu filtrace. Tyto parametry jsou přísně regulovány tónem podání a provádění arteriol (průtok krve a tlaku) a mezangiálních buněk (filtrační povrch). V důsledku ultrafiltrace v glomerulech se z krve odstraní všechny látky s molekulovou hmotností nižší než 68 000 a vytvoří se kapalina, která se nazývá glomerulární filtrát (Obr. 27-5A, 27-5B, 27-5C).

Tón arteriol a mesangiálních buněk je regulován neurohumorálními mechanismy, lokálními vazomotorickými reflexy a vazoaktivními látkami, které jsou produkovány v endotelu kapilár (oxid dusnatý, prostacyklin, endothelin). Volně tekoucí plazma, endotel neumožňuje, aby se destičky a leukocyty dostaly do styku s bazální membránou, čímž se zabrání trombóze a zánětu.

Většina plazmatických proteinů neproniká do Bowmanova prostoru kvůli struktuře a náboji glomerulárního filtru sestávajícího ze tří vrstev - endotelu pronikaného póry, bazální membránou a filtračními štěrbinami mezi nohou podocytů. Parietální epitel odděluje bowmanový prostor od okolní tkáně. To je stručný popis hlavních částí míče. Je zřejmé, že jakákoli škoda na něm může mít dva hlavní důsledky:

- výskyt bílkovin a krevních buněk v moči.

Hlavní mechanismy poškození ledvinových glomerulů jsou uvedeny v tabulce. 273,2.

Ledvina je párovaný parenchymální orgán umístěný v retroperitoneálním prostoru. 25% arteriální krve, kterou srdce vyhodí do aorty, prochází ledvinami. Významná část kapaliny a většina látek rozpuštěných v krvi (včetně léčivých látek) se filtruje přes glomeruly a ve formě primárního moči vstupuje do systému renálních tubulů, kterým se po určité léčbě (reabsorpce a sekrece) z těla odstraní zbývající látky v lumenu.. Hlavní strukturální a funkční jednotkou ledvin je nefron.

V lidské ledvině asi 2 miliony nefronů. Skupiny nefronů dávají vznik sběrným kanálům, které zasahují do papilárních kanálků, které končí papilárními otvory na vrcholu ledvinové pyramidy. Renální papila se otevírá do ledvinového poháru. Fúze 2-3 velkých ledvinových pohárků tvoří ledvinovou pánev ve tvaru nálevky, jejíž pokračování je ureter. Struktura nefronu. Nefron se skládá z vaskulárního glomerulu, glomerulus kapsle (Shumlyansky - Bowmanova kapsle) a tubulárního aparátu: proximálního tubulu, nefronové smyčky (Henleho smyčky), distálního a tenkého tubulu a sběrného tubulu.

Síť kapilárních smyček, ve kterých se provádí počáteční stupeň močení - ultrafiltrace krevní plazmy, tvoří vaskulární glomerulu. Krev vstupuje do glomerulu přes aferentní (aferentní) arteriolu. Rozkládá se na 20-40 kapilárních smyček, mezi kterými jsou anastomózy. V procesu ultrafiltrace se kapalina bez proteinu pohybuje z lumenu kapiláry do glomerulusové kapsle a tvoří primární moč, který protéká tubulami. Nefiltrovaná tekutina proudí z glomerulu přes odtok (efferent) arteriole. Glomerulární kapilární stěna je filtrační membrána (ledvinový filtr) - hlavní bariéra ultrafiltrace krevní plazmy. Tento filtr se skládá ze tří vrstev: endotelu kapilár, podocytů a bazální membrány. Mezera mezi kapilárními smyčkami glomerulů je naplněna mesangiem.

Kapilární endotel má otvory (fenestra) o průměru 40-100 nm, kterými prochází hlavní proud filtrační tekutiny, ale vytvořené prvky krve nepronikají. Podocytů jsou velké epiteliální buňky, které tvoří vnitřní list glomerulus kapsle.

Od těla buňky tam jsou velké procesy, který být rozdělen do malých procesů (cytopodia, nebo “nohy”), umístil téměř kolmý k velkým procesům. Mezi malými procesy podocytů jsou fibrilární sloučeniny tvořící takzvanou štěrbinovou membránu. Štěrbinová membrána tvoří filtrační systém pórů s průměrem 5-12 nm.

Suterénní membrána glomerulárních kapilár (BMC)
se nachází mezi vrstvou endoteliálních buněk, které lemují její povrch na vnitřní straně kapiláry, a vrstvou podocytů pokrývající její povrch na straně kapsle glomerulu. V důsledku toho proces hemofiltrace prochází třemi bariérami: fenestrovaným endotelem kapilár glomerulu, bazální membránou samotnou a štěrbinovou membránou podocytů. Normálně má BMC strukturu se třemi vrstvami o tloušťce 250–400 nm, která se skládá z proteinových vláken, glykoproteinů a lipoproteinů podobných kolagenu. Tradiční teorie struktury BMC předpokládá přítomnost filtrových pórů o průměru ne větším než 3 nm, který poskytuje filtrování pouze malého množství proteinů s nízkou molekulovou hmotností: albuminu (32 mikroglobulinů atd.).

- a zabraňuje průchodu makromolekulárních složek plazmy. Tato selektivní permeabilita BMC pro proteiny se nazývá velikost BMC. Normálně, vzhledem k omezené velikosti pórů BMC, proteiny velkých molekul nevstoupí do moči.

Glomerulární filtr má kromě mechanické (velikost pórů) také elektrickou bariéru pro filtraci. Normálně má povrch BMK záporný náboj. Tento náboj zajišťují glykosaminoglykany, které jsou součástí vnější a vnitřní husté vrstvy BMC. Bylo zjištěno, že heparansulfát je glykosaminoglykan, který nese aniontová místa, která poskytují negativní náboj BMK. Molekuly albuminu cirkulující v krvi jsou také záporně nabity, proto se blíží BMK a odpuzují se od stejné membrány, která neprostupuje póry. Tato varianta selektivní permeability bazální membrány se nazývá selektivita náboje. Negativní náboj BMK brání průchodu albuminu přes filtrační bariéru, navzdory jejich nízké molekulové hmotnosti, která jim umožňuje proniknout póry BMK. S neporušenou nábojovou selektivitou BMC, vylučování albuminu v moči nepřekročí 30 mg / den. Ztráta záporného náboje BMA zpravidla v důsledku zhoršené syntézy heparansulfátu vede ke ztrátě selektivity náboje a ke zvýšení vylučování albuminu v moči.

Faktory určující permeabilitu BMC:
Mesangium je pojivová tkáň, která vyplňuje lumen mezi glomerulárními kapilárami; s jeho pomocí, kapilární smyčky jsou jakoby zavěšené na glomerulárním pólu. Mezangiální struktura zahrnuje mezangiální buňky - mesangiocyty a hlavní látku - mesangiální matrici. Mesangiocyty se podílejí jak na syntéze, tak na katabolismu látek, které tvoří BMC, mají fagocytární aktivitu, „čištění“ glomerulu z cizích látek a kontraktilní schopnost.

Kapsle glomerulu (kapsle Shumlyansky - Boume-na). Kapilární smyčky glomerulu jsou obklopeny kapslí, která tvoří rezervoár, který přechází do bazální membrány tubulárního aparátu nefronu. Tubulární přístroj ledvin. Tubulární aparát ledvin zahrnuje močový trakt, rozdělený na proximální tubuly, distální tubuly a sběrací tubuly. Proximální tubul sestává ze spletených, rovných a tenkých částí. Epiteliální buňky spletité části mají nejsložitější strukturu. Jedná se o vysoké buňky s četnými výběžky ve tvaru prstu směřujícími do lumenu tubulu, tzv. Kartáčovým okrajem. Ohraničení kartáčů je druh adaptace buněk proximálního tubulu, aby se dosáhlo velkého zatížení reabsorpcí tekutin, elektrolytů, proteinů s nízkou molekulovou hmotností, glukózy. Stejná funkce proximálního tubulu určuje vysokou saturaci těchto segmentů nefronu různými enzymy, které se účastní jak reabsorpčního procesu, tak intracelulárního štěpení reabsorbovaných látek. Hrana kartáče proximálního tubulu obsahuje alkalickou fosfatázu, y-glutamyl transferázu, alanin aminopeptidázu; cytoplazmovou laktátdehydrogenázu, dehydrogenázu malátu; lysosomy - P-glukuronidáza, p-galaktosidáza, N-acetyl-B-D-glukosaminidáza; mitochondrie - alanin transferáza, aspartátaminotransferáza atd.

Distální tubule se skládá z přímých a spletitých tubulů. V místě kontaktu distálního tubulu s pólem glomerulu je „hustá skvrna“ (macula densa) - zde je narušena kontinuita bazální membrány tubulu, což zajišťuje, že chemické složení moču distálního tubulu ovlivňuje glomerulární průtok krve. Toto místo je místem syntézy reninu (viz níže - "Funkce ledvin produkující hormony"). Proximální tenké a distální rovné trubičky tvoří sestupné a vzestupné části smyčky Henle. Ve smyčce Henle se vyskytuje osmotická koncentrace moči. V distálních tubulech je reabsorpce sodíku a chloru, vylučování iontů draslíku, amoniaku a vodíku.

Kolektivní renální tubuly jsou posledním segmentem nefronu, který zajišťuje transport tekutiny z distálního tubulu do močového traktu. Stěny sběrných trubek jsou vysoce propustné pro vodu, která hraje důležitou roli v procesech osmotického ředění a koncentrace moči.

Nefron jako morfologicky funkční jednotka ledvin.

U lidí, každá ledvina sestává z přibližně jeden milión strukturálních jednotek, volal nephrons. Nefron je strukturální a funkční jednotka ledvin, protože provádí celou řadu procesů, které vedou k tvorbě moči.

Obr. Močový systém. Vlevo: ledviny, močové měchýře, močový měchýř, močová trubice (urethra).

Struktura nefronu:

Tobolka Shumlyansky-Bowman, uvnitř kterého se nachází glomerulus kapilár - ledvinové (malpigievo) tělo. Průměr kapsle - 0,2 mm

Proximální spletitý tubul. Zvláštnost jeho epiteliálních buněk: štětec border - microvilli, čelí lumen tubulu

Distální kroucené trubičky. Jeho počáteční část se nutně dotýká glomerulu mezi příjemcem a vyrůstajícími arteriolami.

Funkčně rozlišují 4 segmenty:

2. proximální je spletitá a přímá část proximálního tubulu;

3. Tenká část smyčky - sestupná a tenká část vzestupné části smyčky;

4. Distal - tlustá část vzestupné části smyčky, distální spletitý tubul, spojovací část.

Sběrné zkumavky v procesu embryogeneze se vyvíjejí nezávisle, ale fungují společně s distálním segmentem.

Počínaje ledvinovou kůrou se sběrací trubice spojí a vytvoří vylučovací kanály, které procházejí medullou a otevřou se do dutiny ledvinové pánve. Celková délka tubulů jednoho nefronu je 35-50 mm.

Existují významné rozdíly v různých segmentech nefronových kanálků v závislosti na jejich lokalizaci v určité oblasti ledvin, velikosti glomerulů (juxtamedular větší než superformální), hloubce glomerulů a proximálních tubulu, délce jednotlivých oblastí nefronu, zejména smyčkách. Velký funkční význam má oblast ledvin, ve které se nachází tubul, bez ohledu na to, zda se nachází v kortexu nebo medulle.

V kortikální vrstvě jsou glomeruly, proximální a distální tubuly, spojovací úseky. Ve vnějším pásu vnější medully jsou tenké sestupné a tlusté stoupající úseky smyček nefronů, sběrné zkumavky. Ve vnitřní vrstvě medully jsou tenké části smyček nefronů a sběrných zkumavek.

Toto uspořádání částí nefronu v ledvinách není náhodné. To je důležité pro osmotickou koncentraci moči. Existuje několik různých typů nefronů v ledvinách:

3. Uxtamedullyar (na hranici kortikální a medulla).

Jeden z důležitých rozdílů zaznamenal tři druhy nephrons, je délka smyčky Henle. Všechny povrchové - kortikální nefrony mají krátkou smyčku, což má za následek, že koleno smyčky je umístěno nad hranicí mezi vnější a vnitřní částí medully. Ve všech juxtamedulárních nefronech, dlouhé smyčky pronikají do vnitřního členění dřeň, často dosahují vrcholu papily. Intrakotonické nefrony mohou mít krátké i dlouhé smyčky.

PECULIARITY DODÁVKY KIDNE

Průtok krve ledvinami nezávisí na systémovém arteriálním tlaku v širokém rozsahu jeho změn. To je způsobeno myogenní regulací v důsledku schopnosti buněk hladkého svalstva vazafferenů zmenšit se v závislosti na natahování krve (se zvyšujícím se krevním tlakem). Výsledkem je, že množství krevního oběhu zůstává konstantní.

Za jednu minutu prochází cévy obou ledvin přibližně 1 200 ml krve, tj. asi 20-25% krve, která je hozena ze srdce do aorty. Hmotnost ledvin je 0,43% tělesné hmotnosti zdravého člověka a dostávají objem krve vylitý srdcem. 91-93% krve vstupující do ledvin proudí cévami ledvinové kůry, zbytek dodává dřeň ledvin. Průtok krve v kůře ledvin je obvykle 4 až 5 ml / min na 1 g tkáně. To je nejvyšší hladina krevního oběhu orgánů. Zvláštností renálního krevního oběhu je, že při změně krevního tlaku (z 90 na 190 mm Hg) zůstává krevní tok ledviny konstantní. Důvodem je vysoká úroveň samoregulace krevního oběhu v ledvinách.

Krátké renální tepny - odcházejí z abdominální aorty a jsou velkou nádobou s relativně velkým průměrem. Po vstupu do brány ledvin jsou rozděleny do několika interlobárních tepen, které přecházejí do dřeňové ledviny mezi pyramidami do hraniční oblasti ledvin. Zde obloukové tepny vycházejí z mezibuněčných tepen. Mezibuněčné tepny vycházejí z tepen oblouku ve směru kortikální substance, což vede ke vzniku četných glomerulárních arteriol.

Renální glomerulus zahrnuje aferentní (aferentní) arteriolu, v ní se rozpadá na kapiláry a tvoří glomerulus malpegie. Když se spojil, oni tvoří odchozí (efferent) arteriole, přes kterého krev proudí z glomerulus. Eferentní arteriol se pak opět rozpadne do kapilár, čímž se vytvoří hustá síť kolem proximálních a distálních spletitých tubulů.

Dvě sítě kapilár - vysoký a nízký tlak.

Ve vysokotlakých kapilárách (70 mmHg) - v glomerulu - dochází k filtraci. Velký tlak je způsoben tím, že: 1) renální tepny se pohybují přímo z abdominální aorty; 2) jejich délka je malá; 3) průměr přívodních arteriol je 2krát větší než odchozí.

Většina krve v ledvinách tedy prochází kapilárami dvakrát - nejprve v glomerulu, pak kolem tubulu, což je tzv. „Nádherná síť“. Mezibuněčné tepny tvoří četné anostomózy, které hrají kompenzační roli. Při tvorbě peri-kanálové kapilární sítě je nezbytný Ludwigův arteriol, který vychází z mezibuněčné tepny nebo z glomerulární arteriole. Díky Ludwigově arteriole je v případě smrti ledvinových těl možný extraglomerulární přísun krve do tubulu.

Arteriální kapiláry, které vytvářejí periferní síť, přecházejí do žilní sítě. Tato forma tvoří hvězdicovité žilky umístěné pod vláknitými kapslemi - mezibuněčné žíly, které proudí do žil oblouku, které se spojují, aby vytvořily ledvinovou žílu, která proudí do podřadné žíly genitálu.

V ledvinách jsou 2 cykly krevního oběhu: velké kortikální - 85-90% krve, malé juxtamedulární - 10-15% krve. Za fyziologických podmínek cirkuluje 85-90% krve ve velkém (kortikálním) kruhu renálního oběhu, v případě patologie se krev pohybuje po malé nebo zkrácené dráze.

Rozdíl v krevním zásobení juxtamedulárního nefronu je ten, že průměr přivádějících arteriol je přibližně roven průměru odcházejícího arteriolu, eferentní arteriole se nerozpadá do peri-kanálové kapilární sítě, ale tvoří přímé cévy, které jdou dolů do medully. Přímé cévy tvoří smyčky na různých úrovních dřeň, které se otáčejí zpět. Sestupné a vzestupné části těchto smyček tvoří protiproudý systém cév nazývaný cévní svazek. Juxtamedulární cirkulační dráha je druh „shuntu“ (Truetův shunt), ve kterém většina krve nepůsobí do mozkové kůry, ale na dřeň ledvin. Jedná se o tzv. Ledvinový odvodňovací systém.

Úloha a funkce ledvin u lidí

Ledviny jsou životně důležitými orgány lidského těla. Díky nim je proces filtrování krve a vylučování metabolických produktů z těla. Abyste pochopili, jak velká je jejich role, musíte studovat jejich strukturu a funkčnost.

Umístění ledvin v těle

Každá z dvojice orgánů má tvar ve tvaru fazole. V dospělém organismu se nacházejí v bederní oblasti obklopující páteř. U dětí - o něco méně než obvyklá úroveň. V procesu růstu se však umístění ledvin vrátí na požadovanou úroveň. Chcete-li vizuálně znát jejich polohu, stačí jen opřít dlaně o strany a palce směřovat nahoru. Na podmíněné linii mezi dvěma konečky prstů a jsou požadovanými orgány.

Jejich rysem je poloha ve vztahu k sobě navzájem. Pravá ledvina je pod úrovní levice. Důvodem je, že se nachází pod játry, což neumožňuje tělu vstát nad. Velikosti se pohybují od 10 do 13 cm na délku a až 6,8 cm na šířku.

Struktura ledvin

Strukturální vzdělávání je reprezentováno nefronem. U lidí je jich více než 800 tisíc. Většina z nich se nachází v kůře. Bez nefronů by bylo nemožné si představit tvorbu primární i sekundární moči, která se nakonec vylučuje z těla. Jedna funkční jednotka je tvořena celým komplexem, který zahrnuje:

 • Shumlyansky-Bowman kapsle.
 • Glomeruli.
 • Tubulární systém.

Venku je ledvina obklopena vrstvami tukové a pojivové tkáně, tzv. „Ledvinovým vakem“. Chrání nejen před poškozením, ale také zajišťuje nehybnost. Orgány jsou pokryty parenchymem, který se skládá ze dvou membrán. Vnější plášť je reprezentován tmavě hnědou kůrou, která je rozdělena na malé laloky, kde:

 1. Glomeruli. Komplex kapilár, tvořících jakýsi filtr, kterým krevní plazma přechází do Bowmanovy kapsle.
 2. Kapsle renálního glomerulu. Má tvar nálevky. Přes to prochází filtrované tekutiny vstupující do ledvinové pánve.
 3. Tubulární systém. Je rozdělena na proximální a distální. Kapalina z proximálního kanálu vstupuje do smyčky Henle a pak do distální části. Právě v tomto komplexu dochází k reverzní absorpci živin a vitamínů do krevního oběhu.

Vnitřní obal je tvořen světle hnědou medullou, která zahrnuje pyramidy (až 12 jednotek).

Krevní zásobení ledvin je způsobeno systémem tepen běžících z břišní aorty. Filtrovaná krevní tekutina vstupuje do duté žíly renální žílou. Je důležité si uvědomit, že v samotných orgánech je velké množství krevních cév napájejících buňku. Regulace práce je způsobena nervovými vlákny umístěnými v parenchymu.

Hlavní úloha ledvin

Hlavní úlohou ledvin v těle je očistit krev filtrací. Stává se to v renálních glomerulech. Poté vstupuje do komplexu tubulů, kde je reabsorbován. Proces vylučování začíná v pánvi a pokračuje v ureteru. Je překvapující, že každý den se ledvinami čerpá více než 220 litrů krve, tvoří se až 175 litrů primární moči. A to je indikátor toho, jak důležitá je jejich nepřetržitá práce.

Funkce orgánů

Ledvinám jsou přiřazeny následující funkce:

 1. Metabolismus. Jsou důležitým článkem v syntéze životně důležitých proteinů, sacharidů a také tvoří vitamin D3, který je původně produkován v podkožní vrstvě, když je vystaven ultrafialovým paprskům.
 2. Močení. Během dne se v lidském těle tvoří 170-175 litrů primárního moči, které se po pečlivé filtraci a reabsorpci vylučují ve formě sekundární moči o objemu do 1,9 litrů. To pomáhá odstraňovat krev přebytečných tekutin, solí, toxických látek, jako je čpavek, močovina. Pokud je však tento proces narušen, může dojít k otravě škodlivými metabolity.
 3. Udržování konzistence indikátorů vnitřního prostředí. V těle je regulace hladiny krve a tekutin. Systém ledvin zabraňuje hromadění přebytečné vody v těle a také vyrovnává koncentraci minerálních solí a látek.
 4. Syntéza hormonů. Podílí se na tvorbě erytropoetinu, reninu, prostaglandinu. Erytropoetin je předkem krevních buněk pocházejících z červené kostní dřeně. V důsledku působení reninu je regulovaná hladina cirkulující krve. Prostaglandin kontroluje krevní tlak.
 5. Kontrola hladiny krevního tlaku. To se děje nejen kvůli produkci hormonu, ale také kvůli odstranění přebytečné vody.
 6. Ochrana. Takové destruktivní látky jako alkohol, čpavek a toxické metabolity jsou z těla vylučovány.
 7. Stabilizace pH v krevní plazmě. Tento proces se vyznačuje odstraněním silných kyselin a úpravou pH. S odchylkou od úrovně 7,44 jednotek může dojít k infekční infekci.

Jak důležitá je činnost ledvin v těle?

V procesu dysfunkce ledvin je tělo vystaveno otravě, která způsobuje urémii. K tomuto stavu dochází s velkou akumulací toxických látek, doprovázenou porušením rovnováhy vody a soli. Projevuje se otokem horních a dolních končetin.

Riziko zdraví může přinést a urolitiáza, která vzniká v době vysoké koncentrace nerozpustných solí. Aby se tomu zabránilo, je nutné sledovat zdraví orgánů a používat takové typy každoroční diagnostiky, jako jsou vyšetření moči a krevní testy. Doporučuje se provádět ultrazvukové diagnostiky každých 1,5 roku.

Prevence onemocnění ledvin

Za prvé, je nutné vyloučit použití účinných léků a léků na bázi hormonů, věnovat pozornost pravidelné fyzické námaze. Pro zlepšení funkční aktivity orgánů je nutné konzumovat nejméně 1,8 litru vody denně.

Pomáhají také bylinné nápoje, které pomáhají očistit tělo škodlivých metabolitů. Aby se zabránilo dehydrataci, je žádoucí minimalizovat množství alkoholem konzumovaných, sycených a kávových nápojů a omezit množství soli ve stravě.